Els teus ulls - A l'escola

Els infants en néixer són capaços de distingir la llum i la foscor, el color de les coses i tenen un capacitat visual bastant bona, malgrat no percebre ni imatges clares i definides com els nens de més edat.

No és fins als 6 mesos que les capacitats visomotores dels nens/es estan gairebé desenvolupades, i per tant, la seva coordinació ull-mà és gairebé total. Al cap de l’any ja no se’ls escapa cap detall.

Fins als 6 anys el nen/a aprèn a fer servir la seva visió de manera més precisa i complexa. Es per això que és important realitzar examens optomètrics periòdicament als nens per controlar les capacitats visuals que van adquirin i perfeccionant amb el pas del temps.