Els teus ulls - A la feina

Els ulls a la feina estan sotmesos cada cop més, a hores i hores de treball davant d’una pantalla (PC, mòbils, tablets). Els nostres ulls no estan preparats per aquest treball intens i han de realitzar un esforç enorme per adaptar-se a canvis constants d’iluminació, de mida de lletres a l’hora de llegir i de distància focal a l’hora de moure’ns en el nostre entorn de treball. Això pot derivar en problemes visuals com la sequedat ocular, ulls vermells, entre d’altres.

És per això que cal tenir en compte 4 consells bàsics per evitar sobrecarregar la nostra visió a la feina:

  1. Adoptar una bona postura a l’hora de seure ajuda a l’ull a treballar de manera més còmode i eficaç, i evitar així hàbits que derivin en mal de cap per culpa de la fatiga visual.

  2. Una bona il·luminació tant ambiental com localitzada sobre el paper, i que ens eviti els reflexos molestos en pantalla.

  3. En cas de treballar amb ordinadors, ens hem de situar a més de 40cm de la pantalla; i aquesta ens ha de quedar a l’alçada dels ulls. Sobre un paper els nostres ulls han de ser entre 30-40cm.

  4. Realitzar pauses en la nostra activitat ens permetrà descansar la vista.