El meu fill va malament a l’escola, pot tenir lateralitat creuada?

1/12/2017

Hem sentit parlar molt del tema de lateralitat creuada, però què és exactament? Anem a posar fil a l’agulla.

El meu fill va malament a l’escola. Pot tenir lateralitat creuada?

La lateralitat és el predomini d’una part del nostre cos per sobre de l’altra, dreta o esquerra, quan realitzem activitats que requereixen força o habilitat. Tots tenim un hemisferi cerebral que domina sobre l’altre i cadascun d’ells té una tasca diferent: l’hemisferi dret s’encarrega de la percepció, la comprensió global i la part d’extralingüística, i l’esquerre s’encarrega de la interpretació, la codificació de la informació i la part lingüística (encara que els dos hemisferis es comuniquen).

Quan rebem un estímul, una informació, ho fem generalment a través dels ulls o de la oïda. I quan donem una resposta, sobretot a l’hora de moure’ns, ho fem a través de les mans o dels peus. Aquests 4 òrgans, sensitius i motors, respectivament, també tenen una dominància uns sobre els altres.

Per optimitzar el procés de rebuda d’informació i efectuar una resposta, el més ideal és que la dominància de l’òrgan sensitiu sigui la mateixa que la de l’òrgan motor i, per tant, estimulin el mateix hemisferi. Aquest és el cas de la lateralitat homònima:

visió infantil, lateralitat homònima

En el cas de que les dominàncies dels òrgans sensitius i motors siguin diferents, l’hemisferi estimulat es contrari. Aquest és el cas de la lateralitat creuada:

visió infantil, lateralitat creuada?

En aquest cas, el temps necessari per processar la resposta augmenta, ja que ha d’anar d’un hemisferi a un altre. Això pot causar limitacions que es manifestin, per exemple, en un mal rendiment escolar. Més concretament, es poden donar problemes d’estructuració espacial de memòria a curt termini, de matemàtiques i de confusió de lletres com la ‘b’ i la ‘d’, o la ‘p’ i la ‘q’.

Per últim, també existeix el cas de lateralitat mixta o no definida, que es dóna quan els òrgans sensitius o motors no tenen una dominància fixa. Aquestes casos son també anomenats ambidextres i també poden estar al darrere d’un problema d’aprenentatge.

Detectar i tractar a temps la lateralitat creuada és important per evitar conseqüències més greus. Posar-nos en mans d’un especialista que ens pugui assessorar i fer una teràpia permetrà millorar aquest trastorn contribuint a augmentar el rendiment escolar.

teràpia infantil

El moment de fer aquest diagnòstic és entre els 4 i 5 anys, quan comença a prendre importància saber identificar dreta i esquerra. És en aquest moment que l’infant aprèn a llegir i a escriure i necessitarà dominar uns símbols (els números i les lletres) amb uns paràmetres espacials i temporals (per exemple, la forma d’una lletra o la seva posició dins d’una paraula) que determinaran el seu significat i, per tant, la seva comprensió. Si l’infant no té aquesta capacitat de forma natural, li resultarà més difícil incorporar aquests nous codis de forma correcta i això podria fer disminuir el seu rendiment escolar, tenint, a més, dificultats de concentració, esgotament i desmotivació.

Laura Medina
Òptica-optometrista especialitzada en visió infantil

[ Veure altres notícies ]